Koeriers

Versoepeling-corona-maatregelen: meer taxiritten

Door opening horeca en meer openbaar vervoer

De versoepeling van de Corona maatregelen kan de in de taxisector voor enige lucht zorgen. Per 1 juni 2020 mogen cafés, restaurants, musea en theaters weer beperkt klanten bedienen. De verwachting is dat dit een bescheiden groei in de vraag naar taxivervoer met zich meebrengt. Datzelfde geldt voor de opschaling van het openbaar vervoer. Bij meer versoepeling kan dit nog gunstiger uitpakken. Kort samengevat: bij Koerier vergelijken verwachten we meer taxiritten door versoepeling Corona maatregelen. Reserveer uw taxi maar alvast!

Leerlingenvervoer per taxi

Op 11 mei jl. kon de eerste glimlach op het gezicht van de taxivervoerders gesignaleerd worden: de basisscholen gingen open en daarmee konden ze voorzichtig rekenen op de eerste ritten op het gebied van leerlingenvervoer. Na de basisscholen gaan op 1 juni ook de scholen in het voortgezet onderwijs weer open. Dit zal, vooral in het speciaal onderwijs en scholen op grotere reisafstand, een nieuwe impuls aan het leerlingenvervoer geven. Naar gelang er meer open gaat, bijvoorbeeld bezoek aan verpleeghuizen, komt er waarschijnlijk ook weer meer vraag naar wmo- en regiotaxivervoer.

Volgende stap: bioscopen, restaurants en cafés open

Ook de terrassen mogen op 1 juni weer open. Net als bioscopen, restaurants, cafés, concertzalen en theaters. Het is nog beperkt, maar er gloort licht aan de horizon. Het zijn namelijk typische bestemmingen waarvoor mensen graag een taxi nemen. Dat kan dus per 1 juni weer mondjesmaat meer ritten opleveren. Daarnaast wordt de dienstregeling in het openbaar vervoer opgeschaald, zodat in plaats van nu 10 tot 15 procent straks weer zo’n 40 procent van de mensen zal reizen. Dat kan weer zorgen voor een groeiende vraag van taxiritten van en naar stations.

Van 30 naar 100 honderd personen

De taxibranche wordt pas echt blij als we evenementen mogen bezoeken met honderd personen. De dertig personen van nu is nog erg karig. Kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten kunnen dan ook weer plaatsvinden. En ook congressen worden dan weer mogelijk. Alle mogelijke versoepelingen zijn onder het voorbehoud dat de corona-situatie onder controle blijft, maar er is in elk geval weer zicht op iets meer werk voor de taxisector. Wilt u meer weten over de diverse vormen van vervoer en transport? Lees dan de blogs op onze blogpagina.

Ja, ik wil graag offertes ontvangen!

  Bedrijfsnaam:*

  Aanhef:*

  Naam: *

  E-Mail:*

  Telefoonnummer:*

  Adres:*

  Postcode:*

  Plaats:*

  Beschrijving van de opdracht:*